Isikuandmete töötlemine


Lizkiz Couture veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Lizkiz OÜ (registrikood14463927) asukohaga Tööstuse 48, tuba 205, Tallinn, tel +372 53 422 654 ja e-post lizkizcouture@gmail.com.

Töötleme Teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi; kauba kohaletoimetamise aadressi; pangakonto numbrit; kaupade ja teenuste maksumuse ja maksetega seotud andmeid ehk ostuajalugu; klienditoe andmeid.

Mis eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid, nagu ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed, kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.  Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid edastame Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi edastame kliendi transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis edastame lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadressi. Raamatupidamises vajalikke isikuandmeid edastame oma raamatupidajale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid edastame infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse teenusepakkujate serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel, kirjutades meile lizkizcouture@gmail.com.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Säilitame selliseid andmeid, mida on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul täpsustamaks andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutame otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel, mille kontakt on lizkizcouture@gmail.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

Kasutame veebilehel küpsiseid ehk teie arvutisse talletatud andmeid, mis aitavad veebilehe kasutamise mugavamaks teha. Küpsise kasutamine ei ole mingil viisil seotud meie saidil asuvate isikut tuvastatavate andmetega.


Lizkiz Couture veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Lizkiz OÜ (registrikood14463927) asukohaga Tööstuse 48, tuba 205, Tallinn, tel +372 53 422 654 ja e-post lizkizcouture@gmail.com.

Töötleme Teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi; kauba kohaletoimetamise aadressi; pangakonto numbrit; kaupade ja teenuste maksumuse ja maksetega seotud andmeid ehk ostuajalugu; klienditoe andmeid.

Mis eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid, nagu ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed, kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.  Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid edastame Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi edastame kliendi transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis edastame lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadressi. Raamatupidamises vajalikke isikuandmeid edastame oma raamatupidajale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid edastame infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse teenusepakkujate serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel, kirjutades meile lizkizcouture@gmail.com.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Säilitame selliseid andmeid, mida on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul täpsustamaks andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutame otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel, mille kontakt on lizkizcouture@gmail.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

Kasutame veebilehel küpsiseid ehk teie arvutisse talletatud andmeid, mis aitavad veebilehe kasutamise mugavamaks teha. Küpsise kasutamine ei ole mingil viisil seotud meie saidil asuvate isikut tuvastatavate andmetega.